Одобрени са резултатите от българското участие във видеоконференция на министрите на вътрешните работи в рамките на механизма IPCR

Министерският съвет одобри резултатите от участие във видеоконферентна кръгла маса на министрите на вътрешните работи в рамките на механизма за интегрирана реакция на политическо равнище при кризи (IPCR), проведена на 18 август 2021 г. В доклада са представени резултатите от проведените дискусии относно миграционните потоци по външната граница на ЕС с Беларус.

Pin It on Pinterest