Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведен на 8 октомври 2021 г., в Люксембург.

Проведените дискусии в рамките на заседанието бяха относно: Предизвикателства пред скрининга и задържането на границата; Ситуацията в Афганистан; Външното измерение на миграцията; Дигиталното измерение на разследването на сексуалната експлоатация на деца

Pin It on Pinterest