Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведен на 9 декември 2021 г., в Брюксел.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: План за възстановяване на ЕС – превенция на проникването на организираната престъпност; Борба с хибридните заплахи и миграционните предизвикателства; Сътрудничество между компетентните органи, които се занимават с борба с тероризма; Изпълнение на проекта за оперативна съвместимост; Регламент на Съвета за оценка и механизма за наблюдение по Шенген; Заключения относно изпълнението на необходимите условия за пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Хърватия; Директива за устойчивостта на критични субекти.

Pin It on Pinterest