България

Одобрени са резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведено на 13 юни 2024 г„ в гр. Люксембург, Люксембург.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Цялостно състояние на Шенгенското пространство; Бъдеще на визовата политика на ЕС; Пакт по убежище и миграция; Засилване на готовността и реакцията при кризи на ниво ЕС – тема на работния обяд; Препоръки на Групата на високо ниво относно достъпа до данни за целите на ефективното правоприлагане; Решение за изпълнение за удължаване на временната закрила, въведена с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382; Регламент за предотвратяване и борба със сексуалната експлоатация на деца.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest