Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част ,,Здравеопазване“

Министерският съвет прие решение за одобряване на резултатите от участие на Република България в неформална видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част ,,Здравеопазване“, която се проведе на 12 октомври 2021 г.

Ключова тема в срещата на здравните министри беше ваксинацията срещу COVID-19, като бяха разгледани важни въпроси, свързани със споделянето на ваксини с трети страни и сериозните предизвикателства в този процес. Българската страна изрази своята загриженост, че на ниво ЕС няма механизми за предотвратяване на загуба или унищожаване на ваксини. България подчерта, че в тази ситуация е наложителна подкрепата на Европейската комисия в преговорите с производителите, за да не се стига до бракуване на големи количества ваксини. В тази връзка е необходимо общоевропейско решение, което да защити държавите членки от налагането на допълнителни условия в сключваните договори за дарение/препродажба на ваксини, които не са предвидени в подписаните АРА и РА споразумения.

Pin It on Pinterest