Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите

Със свое постановление правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите.

С тях се актуализират правомощията на министъра на финансите и функциите на дирекциите „Национален фонд“, „Икономическа и финансова политика“, „Държавни помощи и реален сектор“, „Методология на контрола и вътрешен одит“, „Държавни разходи“, „Данъчна политика“, „Финанси на общините“, „Финанси и управление на собствеността“ и „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ в Министерството на финансите.

Целта на актуализирането е правомощията и функциите да бъдат прецизирани и приведени в съответствие с действащи законови разпоредби и актове на Министерския съвет.

Pin It on Pinterest