Одобрени са промени по бюджета на МТИТС

Правителството утвърди вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.

Изменението засяга преразпределяне на утвърдените разходи между политиките и програмите без да се променя общият бюджет на министерството.

С промените се предвижда увеличаване с 30% на разходите за персонал на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която е сред администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица.

Pin It on Pinterest