България

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев“ ЕАД.

Чрез промяната по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. се осигуряват 1 200 000 лв. за увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев“ ЕАД (еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала), което ще се извърши чрез издаване на нови 120 000 поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.

Осигурените чрез увеличаване на капитала средства ще бъдат използвани за заплащане на разходите за завършване на първи етап от преустройството и пребазирането на болницата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest