Одобрени са Ноти за присъединяване на Словения, Хърватия и Черна гора и към Съвместния център на НАТО

Министерският съвет прие решение за одобряване на Ноти за присъединяване на Република Словения, Република Хърватия и Черна гора и Технически споразумения за принос на Република Финландия и Конфедерация Швейцария към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита (NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence – CCD CoE) в Талин, Естония.

Присъединяването на горепосочените държави ще допринесе за по- ефективно изпълнение на функциите и задачите на CCD СоЕ, в т.ч. и на предоставяните услуги на CCD СоЕ към страните-членки в областта на разработването на доктрини, идентифициране на поуки от практиката, научноизследователска и развойна дейност, обучение и поддържане на експертен капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и способности за кибер отбрана. България е пълноправен член на CCD СоЕ от 18.06.2019 г.

Решението предвижда заместник-националният военен представител в Съюзното командване на НАТО по трансформациите в Норфолк, САЩ да бъде упълномощен да подпише за Министерство на отбраната Нотите за присъединяване на Република Словения, Република Хърватия и Черна гора и Техническите споразумения за принос на Република Финландия и Конфедерация Швейцария към CCD СоЕ, като същите ще влязат в сила от датата на тяхното подписване, без последващо утвърждаване.

Pin It on Pinterest