Одобрени са Ноти за присъединяване на Канада и Люксембург и Техническо споразумение за принос на Република Корея към Съвместния център на НАТО – CCD CoE

Министерският съвет на Република България прие решение за одобряване на Ноти за присъединяване на Канада и Великото херцогство Люксембург и Техническо споразумение за принос на Република Корея към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита (NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence – CCD CoE) в Талин, Естония.

Присъединяването на горепосочените държави ще допринесе за по- ефективно изпълнение на функциите и задачите на CCD CoE, в т.ч. и на предоставяните услуги на CCD CoE към страните-членки в областта на разработването на доктрини, идентифициране на поуки от практиката, научноизследователска и развойна дейност, обучение и поддържане на експертен капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и способности за кибер отбрана. България е пълноправен член на CCD CoE от 18.06.2019 г.

Решението предвижда заместник-националният военен представител в Съюзното командване на НАТО по трансформациите в Норфолк, САЩ да бъде упълномощен да подпише за Министерство на отбраната Нoти за присъединяване на Канада и Великото херцогство Люксембург и Техническо споразумение за принос на Република Корея към CCD CoE, като същите ще влязат в сила от датата на тяхното подписване, без последващо утвърждаване.

Pin It on Pinterest