Одобрени са допълнителни средства по бюджета на община Троян

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 2 560 000 лв. по бюджета на община Троян за изграждане на третата клетка на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци“.

Действащото депо е сред първите в страната, изградени по новите изисквания. Състои се от три клетки, като третата не е изградена, а към 2018 г. капацитетът на клетки 1 и 2 е изчерпан. Финансовият ресурс ще осигури безпроблемното депониране на твърдите битови отпадъци в региона. Средствата по бюджета на община Троян се предоставят чрез преструктуриране на разходи/трансфери по централния бюджет за 2020 г.

Със заключителните разпоредби на този акт са направени промени в ПМС № 348 от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. Те са във връзка с постъпило искане на кмета на община Горна Оряховица, в което той е мотивирал потребностите от изграждане на нова спортна база, с цел задържане на младите хора в големите населени места в общината, като финансирането на спортните площадки ще се осъществи в рамките на предоставените средства. Изменението гласи, че по бюджета на община Горна Оряховица ще се предоставят 3 000 000 лв. За „Ремонт на улици и площади на територията на община Горна Оряховица“ – 1 493 040 лв. и за „Инженеринг на мултифункционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци, община Горна Оряховица“ – 1 506 960 лв.

Pin It on Pinterest