България

Одобрени са допълнителни разходипо бюджета на МС

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2023 г. в размер на – 6 311 800 лв. за както следва: 2 900 000 лв. за източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия (текущи и капиталови разходи); 500 000 лв. за Мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание (текущи разходи); 1 300 000 лв. за ремонт на оградата на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“, 311 800 за ремонт на старата джамия (Куршумлу джамия) в гр. Пазарджик, 800 000 за изграждане на храм „Св. Иван Рилски“ в Лондон и 500 000 лв. за придобиване на храм „Св. Св. Кирил и Метоодий“ в Щутгарт.

Допълнителните финансови средства са необходими за: Създаване на възможност на многобройните поклонници от страната и чужбина при съвременни условия да задоволяват своите религиозни нужди; Създаване на съвременни условия за обучение на средни богословски кадри; Създаване на възможност за удовлетворяване на религиозните потребности на българските граждани, живеещи и работещи в Германия и Великобритания; Обезпечаване на текущи разходи и ремонт на джамията в гр. Пазарджик, с оглед осигуряване на духовници за обслужване на хората, изповядващи исляма в Република България.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest