България

Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на децас изявени дарби

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г.

Одобрените финансови средства са в общ размер 359 880 лв., от които:

1. средства в размер на 244 620 лева, разпределени по общини, предназначени за изплащане на стипендии на ученици от общинските и частните училища;

2. средства в размер на 115 260 лв., разпределени по училища, предназначени за изплащане на стипендии и 1 бр. еднократно финансово подпомагане на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта. Необходимите средства се осигуряват за сметка на предвидените за таз и/цел разходи по централния бюджет за 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest