Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Сметната палата за 2021 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер на 414 500 лв. по бюджета на Сметната палата за 2021 г. за изпълнение на дейностите по Туининг проект МК 18 IP А FI 03 20 „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол”.

Туининг проектът се осъществява съвместно със Сметната палата на Република Хърватия, ръководител на проекта. Бюджетът на проекта е на обща стойност 1 500 000 евро. Неговото изпълнение стартира на 1 февруари 2021 г. и е със срок на изпълнение 21 месеца.

Средствата се осигуряват за сметка на разчетените приходи и на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.

Pin It on Pinterest