Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МОСВ

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. на стойност до 35 000 000 лв. във връзка с изплащане на обезщетение по влязло в сила съдебно решение.

Pin It on Pinterest