България

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер на 2 790 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г. за стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи в размер до 21 317 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г. за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest