Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 800 000 лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на техническа поддръжка на Националната система 112 и услугата eCall за период от шест месеца до края на 2021 г.

Pin It on Pinterest