Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

С постановлението се осигуряват допълнителни финансови средства в размер на 1 501 955 лева за изплащане на награди във връзка е постигнатите класирания на проведените през 2021 г. Олимпийски игри в Токио. Необходимите средства са осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Pin It on Pinterest