Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019г. в размер на 100 000 лева във връзка с продължаването на теренните археологически проучвания на един от най-значимите археологически обекти „Античен град Хераклея Синтика“, м. „Рупите“, град Петрич. „Хераклея Синтика“ е вече добре познат в научните и обществени среди като обект с висока експозиционна стойност и перспективи за социализация. 

Pin It on Pinterest