България

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2024 година.

С постановлението се предлага одобряване на допълнителни разходи в размер на 30 000 000 лв. за обезпечаване на допълнителен компонент за издръжка за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата.

Допълнителните средства по бюджета на Министерство на културата за 2024 г. следва да бъдат осигурени за сметка на предвидените по Централния бюджет средства, съгласно чл. 1. ал. 5. т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest