Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 год. в размер на 204 200 лева.

С обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в законодателството ни се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура. Директивата предвижда процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура да се прилагат както за пътищата, част от трансевропейската пътна мрежа, така и за автомагистралите, първокласните пътища в държавите-членки и за пътищата, завършени с финансиране от ЕС.

Изпълнението на предвидените дейности изисква осигуряване на допълнителни средства за 2021 година по бюджета на МС, респективно бюджета на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата” като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС.

Pin It on Pinterest