Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Правителството прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет, политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ за 2020 г. в размер 1 257 800 лв. за извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение и прилежащия път по българо-турската граница на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол.

Pin It on Pinterest