Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г в размер на 30 млн. лв.

Правителственото постановление е свързано с необходимостта от закупуване на нови видове и количества държавен резерв, представляващи лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, с цел адекватна реакция на съвременните нужди за борба с вирусни епидемии и други зарази.

На днешното заседание на Министерския съвет беше прието също така постановление, в което са отразени вътрешно компенсирани промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели, по бюджета на Министерство на икономиката за 2020 г.

Pin It on Pinterest