България

Одобрени са допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. в размер на 15 000 000 лв., за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност за организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените – неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest