Одобрени са действия за проучване и договаряне на условията за уреждане на взаимните задължения при прекратяването на членството на страната ни в МБИС и в МИБ

Със свое протоколно решение правителството одобри предприемане на действия за проучване и договаряне на условията за уреждане на взаимните задължения при прекратяването на членството на страната ни в Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и Международната инвестиционна банка (МИБ).

Двете банки са многостранни финансови институции за развитие, чиято цел е да подпомага икономическото развитие на държавите членки. Страните-членки на МБИС са Република България, Русия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия и Виетнам. Страните-членки на МИБ са Република България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия.

Pin It on Pinterest