България

Одобрени са 71,8 млн. лв. допълнителни средства по бюджетите на МОН, МК и на общините

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и на общините в размер на 71,8 млн. лв.

От тях 16,645 млн. лв. са за увеличение на заплатите на помощник-възпитателите, като 16,631 млн. лв. се предоставят по бюджетите на общините и 0,014 млн. лв. по бюджетите на МОН и на МК.

За музеите, галериите, библиотеките и читалищата, финансирани по стандарти за делегирани от държавата дейности, в т.ч. и за Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, са одобрени 23,1 млн. лв., от които 18,4 млн. лв. се предоставят по бюджетите на общините и 4,8 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата.

По бюджетите на общините се предоставят също и 32 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на персонала в общинската администрация.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с приетите разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.3, 5.1.1, 5.2 и 8.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest