България

Одобрени са 2 млн. лв. по бюджета на БТА за укрепване на капацитета и дейността на Агенцията

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2 млн. лв. по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2024 г. Средствата са предназначени за подобряване дейността на БТА, за засилване на капацитета в кореспондентските бюра, възнагражденията и осигуряването на персонална техника на служителите.

С влизането в сила на промените в Закона за БТА от март 2021 г., Агенцията осигурява свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти, както и безвъзмездното разпространение на официални актове и съобщения от по-широк кръг лица на публични длъжности или други дейности от особен обществен интерес. В програмата за развитие на БТА за 2021-2025 г. „Бъдещето на БТА“ е предвидена стратегическа цел „Знание“, в която като основна оперативна цел е заложено териториално развитие на информацията на БТА.

Тези основни цели и дейности мога да бъдат постигнати единствено чрез укрепване и разширяване на дейността и кореспондентската мрежа на БТА, в т.ч. назначаване на втори кореспондент във всяко кореспондентско бюро в областните градове и кореспонденти в големи градове, които не са областни центрове, както и за осигуряване на пълноценност и непрекъсваемост на работния процес в Агенцията.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest