България

Одобрена е промяна в обхвата на консулския окръг на почетното консулство на Република Казахстан в Република България

Министерският съвет на Република България даде съгласие за изменение на консулския окръг на Милен Димитров Райков – български гражданин, почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан, със запазване на седалище в гр. Варна от консулски окръг, обхващащ територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна, на консулски окръг, обхващащ областите Силистра, Шумен, Добрич и Варна. С това свое Решение Министерският съвет на Република България даде съгласие Милен Райков, български гражданин, да продължи да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице със седалище в гр. Варна и при намаления обхват на консулския окръг – територията на областите Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Г-н Райков е мениджър и собственик на редица компании в сферата на туризма, строителството и енергетиката, а от 2018 г. е съветник на председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. В качеството му на почетно консулско длъжностно лице се очаква да продължи активната си дейност за поддържането и развитието на традиционно добрите и конструктивни двустранни отношения между Република България и Република Казахстан.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest