Одобрена е позицията на управителя за България в Съвета на управителите на МИБ относно предоставяне на правомощия на УС за провеждане на официални преговори със Сърбия за присъединяването и към банката

Със свое решение правителството одобри позицията на управителя за Република България в Съвета на управителите на Международната инвестиционна банка (МИБ) относно предоставяне на правомощия на Управителния съвет за провеждане на официални преговори с Република Сърбия за присъединяването и към банката.

По този начин ще се разшири присъствието на банката в Централна и Източна Европа и в Западните Балкани, което ще допринесе за повишаване на възможностите за инвестиции и диверсифициране на кредитния портфейл на МИБ.

Международната инвестиционна банка е многостранна финансова институция за развитие, в която членуват България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Дейността й е свързана с финансиране и съфинансиране на икономически обосновани инвестиционни проекти и програми на страните членки, които са с приоритетно значение за развитието и диверсификацията на икономиките им, както и други проекти, които отговарят на целите на банката.

Pin It on Pinterest