Одобрена е позицията на страната за участие в неформална видеоконференция на министрите на икономиката и на финансите на държавите – членки на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформална видеоконференция на министрите на икономиката и на финансите на държавите – членки на Европейския съюз, която ще се проведе на 6 септември 2021 г. По време на срещата, в рамките на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, ще бъдат одобрени плановете за възстановяване и устойчивост на Ирландия и на Чехия.

Pin It on Pinterest