Одобрена е позицията на страната за неформално заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 5 октомври 2021 г. в Люксембург.

По време на срещата министрите ще обсъдят законодателния пакет, който включва предложение за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (директива Платежоспособност 2) и предложение за приемане на директива, създаваща рамка за възстановяване и преструктуриране на застрахователните и презастрахователните предприятия.

Участниците в заседанието ще дискутират извлечените поуки от изпълнението на Европейски семестър за 2021 г., както и възможните стъпки за подобряването му. След това ще бъдат информирани за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства.

Предвижда се да бъдат одобрени планът за възстановяване и устойчивост на Малта, Заключенията на Съвета на ЕС относно финансиране в областта на климата и Заключенията на Съвета по преработения Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

По време на заседанието се очаква ЕКОФИН да одобри мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 и годишните срещи на Международния валутен фонд на 12-13 октомври 2021 г.

Pin It on Pinterest