Одобрена е позицията на страната за неформално заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 13 юли 2021 г. в Брюксел.

По време на срещата министрите ще обсъдят законодателния пакет с мерки срещу изпиране на пари, създаването на доброволен стандарт за Европейски зелени облигации, обновената стратегия за устойчиви финанси и проекта на заключения на Съвета по задълбочените прегледи за 2021 г. в контекста на Европейския семестър. Ще бъде дискутирано и прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Страната ни понастоящем актуализира своя план и планира да изпрати окончателна версия за одобрение от Европейската комисия до 30 юли. Очаква се да бъдат одобрени плановете на възстановяване и устойчивост на Португалия, Испания, Австрия, Германия, Италия, Латвия, Белгия, Франция, Словакия, Люксембург, Дания и Гърция. На заседанието ще бъде представена работната програма на Словенското председателство.

Pin It on Pinterest