Одобрена е позицията на страната за неформална видеоконференция на министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформална видеоконференция на министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС, която ще се проведе на 26 юли 2021 г. По време на срещата министрите ще обсъдят законодателния пакет с мерки срещу изпиране на пари. В рамките на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат одобрени плановете за възстановяване и устойчивост на Кипър и Хърватия.

Pin It on Pinterest