Одобрена е позицията на страната за неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите членки

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите – членки на ЕС, който ще се проведе на 19 януари 2021 г.

По време на срещата ще бъде представена работната програма на Португалското председателство на Съвета на ЕС. Участниците ще обменят мнения по Плана за действие за справяне с необслужваните кредити и ще дискутират прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Очаква се в рамките на Европейския семестър за 2021 г. министрите да одобрят проектите на заключения на Съвета по Доклада по Механизма за предупреждение за 2021 г. и Препоръка на Съвета на ЕС относно икономическата политика на еврозоната.

Pin It on Pinterest