България

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета на управителите на ЧБТР

Със свое решение правителството одобри позицията на България относно разпределението на акции при увеличаване на капитала на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).

Министерският съвет упълномощава управителя за България в Съвета на ЧБТР да гласува спрямо одобрената позиция на предстоящото заседание на Съвета на управителите на Банката

Решението за увеличение на капитала на Банката е взето през 2021 г. от Съвета на управителите на ЧБТР, когато е одобрена Стратегията за участие в капитала на Банката. На 26.01.2023 г. е прието Решение на Народното събрание на страната ни за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на България в капитала на ЧБТР.

ЧБТР е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и поощряване на търговската активност между страните акционери.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest