Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 18 януари 2021 г. в Брюксел.

По време на заседанието ще бъде обсъдено предложението за Директива на Съвета за осигуряване на глобално минимално ниво на данъчно облагане на мултинационалните групи в ЕС. Ще бъде представена работната програма на Френското председателство на Съвета на ЕС.

Очаква се в рамките на Европейския семестър за 2022 г. министрите да одобрят заключенията на Съвета по Доклада за механизма за ранно предупреждение, Годишната стратегия за устойчив растеж и препоръката на Съвета относно икономическата политика на еврозоната за 2022 г.

Pin It on Pinterest