Одобрена е позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на Република България за участие в Неформалното заседание на министрите на икономиката и финансите на държавите – членки на ЕС (ЕКОФИН), което ще се проведе на 11 и 12 септември.

В рамките на дневния ред е предвидено провеждане на дискусия по възстановяването на Европа и пътят напред, обменяне на идеи за нови собствени ресурси на Европейския съюз, за прилагането на справедливо и ефективно данъчно облагане и за преосмисляне на финансовите пазари в цифровата ера.

Pin It on Pinterest