Одобрена е позицията на страната ни за неформалната видеоконференция на министрите на икономиката и на финансите на държавите членки на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформална видеоконференция на министрите на икономиката и на финансите на държавите членки на ЕС, която ще се проведе на 28 октомври 2021 г.

В рамките на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат разгледани плановете за възстановяване и устойчивост на Естония, Финландия и Румъния.

България подкрепя оценката на Комисията на плановете за възстановяване и устойчивост на Естония, Финландия и Румъния.

Pin It on Pinterest