България

Одобрена е позицията на България за Телеком съвета в Брюксел

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат ,,Телекомуникации“, което ще се проведе в гр. Брюксел, Кралство Белгия на 21 май 2024 г.

По време на заседанието държавите членки ще обсъдят въпроси, свързани с практическото прилагане на европейските законодателни и незаконодателни инструменти в цифровата област. Министрите ще разгледат и приемат Заключения на Съвета за бъдещето на цифровата политика на Европейския съюз и Заключения за бъдещето на киберсигурността.

В рамките на политическия дебат България ще изрази позиция за прилагането на цифровото законодателство, като постави акцент върху ангажираността и активната роля на всички заинтересовани страни – гражданското общество, бизнеса и академичните среди, в процеса на изпълнение на задълженията, които произтичат от новите цифрови актове. Българската страна ще изрази становище, че вече има достатъчно законодателни и незаконодателни инструменти, които отразяват геополитическото развитие и са насочени към повишаване на европейската конкурентоспособност и защитата на сигурността, ценностите и интересите на ЕС. Намаляването на зависимостите от трети страни в широк смисъл би способствало реализацията на отворената стратегическа автономност на ЕС, но само ако е придружено със солидно и лесно достъпно финансиране за подпомагане на европейския бизнес за изграждане на собствен капацитет и продукти.

При обсъждане на заключенията за бъдещето на цифровата политика на Европейския съюз българската страна ще подчертае, че финалният текст балансира добре позициите на държавите членки и отразява правилно досегашните постижения в цифровата област. Документът представлява солидна основа за очертаване на следващите стъпки и цели в европейската цифрова политика. Необходимо е да се предвидят и потенциалните предизвикателства, свързани с ефектите от цифровата трансформация и последиците за оперативната съвместимост, за да се гарантира безпроблемно прилагане на законодателството и да се намали регулаторната тежест.

България ще подкрепи изготвения компромисен текст на проекта на заключения за бъдещето на киберсигурността, който е значително подобрен в процеса на преговори. Заключенията ще допринесат за подобряване на синхрона в работата на компетентните органи на национално и на европейско ниво за хармонизирано прилагане на законодателството.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest