Одобрена е позицията на България за Социална среща на върха в Португалия

Правителството одобри позицията на България за Социална среща на върха на 7- 8 май 2021 г., в рамките на която ще се проведат Конференция на високо равнище и Неформално заседание на Европейския съвет.

По време на първото събитие държавните и правителствените ръководители на институциите и органите на ЕС, социалните партньори, гражданското общество и международните организации ще обсъдят как да се даде нов тласък на Европейския социален модел и принципите на Европейския стълб на социалните права да се превърнат в реалност в живота на гражданите с хоризонт до 2030 г.

Конференцията на високо равнище ще включва три паралелни сесии на тема: Заетост и работни места, Умения и иновации, Благосъстояние и социална закрила.

В рамките на срещата ще бъде приета Декларация, подготвена от Португалското председателство на Съвета на ЕС за обновяване на ангажимента на страните членки за изпълнение на Европейския стълб на социални права.

Pin It on Pinterest