Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се състои на 15 октомври 2021 г. в Люксембург.

В рамките на заседанието са планирани два ориентационни дебата – ,,Бъдещето на Европейския семестър със силна роля на Европейския стълб на социалните права“ и ,,Безопасността и здравето в основата на бъдещето на труда“.

По време на форума България ще подкрепи Основните послания на Комитета по заетостта и на Комитета за социална закрила, на Заключенията относно интегрирането на принципа за равенство на половете в бюджета на ЕС, както и приемането на Решението на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки.

Pin It on Pinterest