България

Одобрена е позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, част ,,Земеделие“

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие“, което ще се проведе в периода 7 -9 април 2024 г. в гр. Генк, Кралство Белгия.

По време на неформалното заседание министрите ще проведат дискусия на тема. „Към по-отворена стратегическа автономия по отношение на протеиновите култури“ въз основа на предварително разпространен от Белгийското председателство документ с въпроси.

Република България счита, че е необходимо да се направи преглед на европейското снабдяване на веригата по производство и потребление с протеини, като е необходимо да се разработи краткосрочен и средносрочен план за действие за увеличаване на производството и консумацията на протеини на растителна основа в ЕС с оглед на промяна на силната в момента зависимост от вноса от трети страни.

Имайки предвид, че производството на протеини започва от земеделските стопани, считаме, че е необходима комбинация от правила в Общата селскостопанска политика, които да осигуряват стабилна рамка, гъвкави управленски практики и като цяло стимули за производството на богати на протеини култури. Положителна стъпка в това отношение е сегашната дерогация от стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). Считаме, че като възможност също така може да се обмисли и стимулирането на отглеждането на богати на протеини хранителни култури и върху земи под угар; повишаване на добавената стойност на схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури, чрез възможност за допълнително финансиране; по-ускорено прилагане на рамка за сертифициране на поглъщането на въглерод, която дава възможност за практики за въглеродно земеделие, свързани с отглеждането на богати на протеини култури.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest