Одобрена е позицията на България за предстоящия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

То ще се проведе на 11 и 12 октомври 2021 г. в Люксембург.

По време на съвета министрите ще коментират възможностите за риболов, споделени с Обединеното кралство за 2022 г. На дискусия ще бъде поставен и въпросът за консултациите между Европейски съюз-Норвегия и крайбрежните държави в областта на рибарството за следващата година. Очаква се да бъде постигнато и политическо споразумение за риболов през следващата година в Балтийско море.

В областта на земеделието, се предвижда обсъждане на подготовката на Стратегическите планове на Общата селскостопанска, след което да се разгледа и въпроса за маркетинговите стандарти на ЕС по отношение на селскостопанските продукти.

Заложен е и политически дебат на Съобщението на Европейската комисия относно новата стратегия на Европейския съюз за горите за 2030 година.

В публична сесия ще бъде разгледан Пакетът „Адаптиране към цел 55“, който предвижда законодателни инициативи за изпълнението на целите в областта на климата и приноса на селското и горското стопанство.

Pin It on Pinterest