Одобрена е позицията на България за Неформално заседание на министрите по заетостта и социалната политика

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на министрите по заетост и социална политика, което ще се състои на 8-9 юли 2021 г. в Словения.

В рамките на сесията „Към по-устойчиви пазари на труда“ министрите ще дискутират реинтеграцията на пазара на труда на хората, които временно са останали без работа, подобряването на достъпа до обучение на възрастните и осигуряването на възможности за гъвкава и качествена работа.

Основната тема по време на сесията „Към по-приобщаващи пазари на труда“ ще бъдат политиките за насърчаване на заетостта на младежи и възрастни работници в малките и средни предприятия. Министрите ще обсъдят и какви допълнителни национални мерки могат да се предприемат извън Гаранцията за младежта, за да се подобряват резултатите на пазара на труда за младите хора.

Pin It on Pinterest