Одобрена е позицията на България за неформалната среща в Любляна на министрите по ЕС по околна среда

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, която ще се проведе на 20 и 21 юли 2021 г. в Любляна, Словения.

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обменят първоначални мнения по законодателния пакет „Адаптиране към 55%“, който представя вижданията на Европейската комисия за постигането на повишената климатична цел от „най-малко 55%“ до 2030 г., залагайки пътя към климатична неутралност до 2050 г. и отчитайки нуждата от принос от всички сектори. В хода на предстоящите преговори по пакета за България, приоритети остават осигуряването на адекватна улесняваща рамка, отчитане на националните особености, спазването на принципа за технологична неутралност, запазването на конкурентоспособността на националната индустрия, справедливо разпределение на ползите и усилията от прехода, избягване на допълнителни разходи за домакинствата, достъпна цена на енергията и осигуряване на гаранции за постигане на нужния справедлив социално икономически преход.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени напредъкът в подготовката и очакванията към две предстоящи срещи на международно ниво в областта на климата и биологичното разнообразие – 26-та Конференция на страните по РКООНИК (1-12 ноември 2021 г., Глазгоу) и 15-та Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (11 – 24 октомври 2021 г., Кунмин).

Държавите-членки на ЕС, ще обменят мнения и по напредъка в изпълнението на инициативата на ЕС за опрашителите. Споделяме разбирането, че ситуацията с намаляването на дивите опрашители и медоносните пчели е изключително тревожна, както от гледна точка на рисковете за околната среда, така и с оглед на потенциалните икономически загуби. Категорични сме, че са необходими спешни действия за тяхната защита.

Pin It on Pinterest