България

Одобрена е позиция на страната за заседание на Съвета на управителите на ЧБТР

Правителството одобри позиция на България относно разпределението на акции при увеличаване на капитала на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).

Решение за увеличение на капитала на банката е взето през 2021 г. от Съвета на управителите на ЧБТР, когато е одобрена Стратегия за участие в капитала на банката за периода 2023-2030 г. На 26.01.2023 г. е прието Решение на Народното събрание на Република България за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на ЧБТР.

Министерският съвет упълномощава управителя за Република България в Съвета на Черноморската банка за търговия и развитие да гласува спрямо одобрената позиция на предстоящото заседание на Съвета на управителите на ЧБТР.

ЧБТР е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС). Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и поощряване на търговската активност между страните акционери.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest