Одобрена е българската позиция за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което ще се проведе на 28 и 29 септември 2021 г. в Брюксел.

Ръководител на българската делегация ще бъде заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ е предвидено провеждането на два ориентационни дебата: за изпълнението на актуализираната нова индустриална стратегия за Европа: ускоряване на зеления преход: Пакетът „Подготвени за цел 55“ от гледна точка на индустрията и за разработването на насочени към бъдещето политики за конкурентоспособността на ЕС и допълнително насърчаване на единния пазар: обединяване на усилията за по-добро законотворчество.

В частта „Научни изследвания“ министрите ще проведат обмен на мнения по темата за управлението и осъществяването на Европейското научноизследователско пространство и ще приемат заключения относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите.

Pin It on Pinterest