Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседанието на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“ което ще се проведе на 8 октомври 2021 г. в Люксембург.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до: Предизвикателства при скрининга и задържането на границата; Ситуацията в Афганистан и миграционната ситуация по различните маршрути; Изпълнение на проекта за оперативна съвместимост; Дигиталното измерение на разследването на сексуалната експлоатация на деца: предизвикателства и пътя напред; Съвместно писмо относно адаптиране на правната рамка на ЕС към новите реалности, касаещи предизвикателства при скрининга и задържането на границата.

Pin It on Pinterest