Одобрена е българската позиция за предстоящо заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси във формат Кохезионна политика, което ще се състои на 18 ноември 2021 г. в Брюксел.

Заседанието се провежда в контекста на приемането на законодателния пакет по политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. през лятото на тази година и преместването на фокуса на дискусиите към обсъждането на научените уроци при изпълнението през настоящия и при програмирането на бъдещия програмен период, включително към предизвикателствата, които се очертават при прилагането на политиката на сближаване.

Позицията на България е, че наличието на дългосрочна визия за развитие и устойчиво управление на инвестициите е първото необходимо условие за ефективно използване и съчетаване на източниците на финансиране. Фокусът на отделните фондове и инструменти върху зеления и цифровия преходи е добра предпоставка за координация и допълняемост между тях, в отговор на предизвикателствата на кризата.

Кохезионната политика предоставя полезен опит с прилагането на т.нар. интегриран подход и комбиниране на различни източници на финансиране, съобразно особеностите, нуждите и потенциала за развитие на конкретния регион или територия. Балансираното регионално развитие трябва да е основен принцип за/при финансирането на политики от отделните инструменти.

Pin It on Pinterest