Одобрена е българската позиция за предстоящо заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри позициите на България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в неформално заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 15-16 юли 2021 г. в Бърдо при Кран, Словения.

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени следните теми: Борба с престъпността в дигиталната ера – дигитален дневен ред на ЕС; Последващи действия след министерската среща в рамките на процеса Бърдо; Нов пакт по миграция и убежище – възможен път напред; Комуникация относно Стратегия за Шенген – пътят напред.

Министерският съвет одобри също резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведен на 8 юли 2021 г., в Люксембург. Проведените дискусии в рамките на заседанието бяха: COVID-19 и борбата срещу престъпността: една година по-късно; Изкуствен интелект: поглед през призмата на вътрешната сигурност; Управление на миграционните потоци със съседните страни; Съобщение на ЕК относно Шенгенската стратегия.

Одобрени са и резултатите от участието на българска делегация във Втори Шенгенски форум на тема „Как да засилим общата сигурност и мобилността в Шенгенското пространство”, проведен на 17 май 2021 г.

Pin It on Pinterest